مقالات

استفاده از رنگ ها در طراحی داخلی

در عصر جاری، انسان‌ها مدت زمان هرچه بیشتری را در فضاهای داخلی - چه در خانه و چه در محل کار - سپری می‌کنند. نتایج تحقیقات مرتبط نشان می‌دهد ما انسان‌ها در حدود ۸۷ درصد از زمان شبانه روز را در فضاهای داخلی سپری می‌کنیم.یک معماری داخلی اصولی (که معمولا با دکوراسیون داخلی اشتباه گرفته می شود)، به طور مثبتی خلق و خو و آرامش ساکنین یک فضا را بهبود می‌بخشد و متاسفانه کج‌سلیقگی و بی‌تجربگی در طراحی داخلی که معمولا با استفاده از دکوراسیون داخلی ناخوشایندی همراه است، حال و هوای ساکنین آن فضا را آشفته و پریشان می‌نماید. به همین دلیل است که - با وجودی که متاسفانه قالب مردم تصور می‌کنند طراحی داخلی صرفا خرید اثاثیه و دکوراسیون بوده که از عهده هر کسی بر می‌آید – مهارت، دانش و تجربه در معماری داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است.