طراحی نما و طراحی پلان پروژه کاخ گلستان

 

طراحی پلان

طراحی نما

موقعیت : صاحبقرانیه

ارتفاع نما : 23 متر
17 طبقه 

مساحت کل : 9350 متر مربع