طراحی نما و طراحی پلان پروژه اداری و تجاری 17

 

طراحی نما

طراحی پلان

موقعیت : خیابان نوبخت

ارتفاع : 35 متر
8 طبقه  , 3290 مترمربع