طراحی معماری پروژه ویلای آقای اصفهانی

 

موقعیت : رامسر

مساحت زمین : 2100 مترمربع
مساحت ساختمان : 930 مترمربع
3 طبقه